Pago 23/06/2015
* IOMA cancelación 50% presentación 05-2015
* IOMA Anestesias 100% presentación 05-2015
* IOMA Códigos Pesados 100% presentación 05-2015
* Luz y Fuerza presentación 04-2015
* OSPRERA presentación 04-2015
* Acto Médico - varios.