Pago 14/03/2019

* IOMA Cápita Presentación Febrero 2019. 

* IOMA Anestesias Presentación Enero 2019.

* IOMA Códigos Pesados Presentación Enero 2019.

* Acto Médico ( IOMA acto médico: Plan Ser ; varios.